Gallery

 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust
 • Shri Satwai Devi Mandir Trust

Contact us

श्री सटुआई देवी मंदीर संस्थान,
श्री क्षेत्र डुबेरे,
ता. सिन्नर, जि. नासिक

मोबा : ९३२५१०८७०१.

ई-मेल :
info@satwai.org


View Larger Map

डुबेरे गावापासुन अंतर :

 • सिन्नर : ८ कि.मी.,
 • नाशिक : ४० कि.मी.,
 • शिर्डी : ६० कि.मी.,
 • त्रंबकेश्वर : ७० कि.मी.,
 • वणी : ११० कि.मी.,
 • आैरंगाबाद : १५० कि.मी.,
 • मुंबई : १८० कि.मी.,
 • पुणे : १९० कि.मी.